SMITHS CITY KAIKOURA (3275)

SMITHS CITY KAIKOURA (3275)

130-134 BEACH ROAD

KAIKOURA
KAIKOURA,

Phone: 03 477 6721
Fax: