SMITHS CITY - ROTORUA - TE NGAE

SMITHS CITY - ROTORUA - TE NGAE

512 TE NGAE ROAD

OWHATA
ROTORUA,

Phone: 07 345 7716
Fax: